Skip to content

Våra medarbetare

staffan-bergqvist

Staffan Bergqvist

Utbildning
Staffan Bergqvist avlade jur. kand.-examen vid Uppsala universitet 1991.

Juridisk erfarenhet
Staffan har varit verksam vid Sala tingsrätt, Kronofogdemyndigheten och sedan 1994 i advokatverksamhet. 1997 blev han advokat och knöts till Advokatgruppen 2001, där han inträdde som delägare 2002. Staffan är ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Inriktning
Brottmål, främst ekobrottmål, samt tvistelösning.

E-post
staffan.bergqvist@advokatgruppensth.se

per-larsson

Per Larsson

Utbildning
Per Larsson avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2002 och genomförde tingstjänstgöring vid Eskilstuna tingsrätt 2003-2005.

Juridisk erfarenhet
Per blev advokat 2009. Han arbetade vid Advokatfirman Vinge i Stockholm 2005-2009 innan han knöts till Advokatgruppen 2009.

Inriktning
Brottmål, socialrätt, asylrätt, allmän affärsjuridik, tvistemål och familjerätt.

E-post
per.larsson@advokatgruppensth.se

annkarin-lann

Annkarin Lann

Administration & Ekonomi

E-post
annkarin.lann@advokatgruppensth.se

helena-backlund

Helena Backlund

Utbildning
Helena Backlund avlade jur. kand.-examen vid Uppsala universitet 2002 och genomförde tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt 2002-2004.

Juridisk erfarenhet
Helena blev advokat 2009. Hon arbetade vid Advokatfirman Vinge i Stockholm 2004-2010 innan hon knöts till Advokatgruppen 2011.

Inriktning
Brottmål, ekonomisk familjerätt inkl. uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, socialmål.

E-post
helena.backlund@advokatgruppensth.se

dariush-gol

Dariush Gol

Utbildning
Dariush Gol avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2011 och genomförde tingstjänstgöring vid Örebro tingsrätt 2012-2013.

Juridisk erfarenhet
Dariush blev advokat 2016. Han arbetade på Deloitte AB under 2011-2012 och vid Kilpatrick, Townsend & Stockton Advokatbyrå 2013-2014 innan han knöts till Advokatgruppen 2014.

Inriktning
Brottmål, migrationsrätt, socialrätt, allmän affärsjuridik och familjerätt.

E-post
dariush.gol@advokatgruppensth.se

folke

Folke Natt och Dag

Utbildning
Folke Natt och Dag avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1986. Efter en inledande period i advokatverksamhet genomfördes tingstjänstgöring.

Juridisk erfarenhet
Folke blev advokat 1991 och knöts till Advokatgruppen 2004 där han blev delägare samma år.

Inriktning
Brottmål, fastighetsrätt och socialrätt.

E-post
folke.nattochdag@advokatgruppensth.se

Johan Hedberg

Utbildning
Johan Hedberg avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2003.

Juridisk erfarenhet
Johan blev advokat 2009. Han arbetade vid Advokatfirman Hans Bredberg 2003-2009. Under åren 2009-2015 har han bedrivit egen verksamhet. Johan knöts till Advokatgruppen 2015.

Inriktning
Migrationsrätt och brottmål.

E-post
johan.hedberg@advokatgruppensth.se