Våra medarbetare

leif-gustafson

Leif Gustafson

Utbildning
Leif Gustafson avlade jur. kand.-examen 1977 och fullgjorde härefter tingstjänstgöring 1977-1980 vid åklagarmyndigheten i Stockholm och Stockholms tingsrätt.

Juridisk erfarenhet
Efter anställning vid advokatfirman Leif Silbersky under åren 1980-1984 grundade han tillsammans med tre kollegor Advokatgruppen 1984. Leif Gustafson blev 1983 ledamot av Advokatsamfundet och var under åren 1993-2000 ledamot av dess huvudstyrelse.

Inriktning
Verksamheten är helt inriktad på ekobrottmål.

E-post
leif.gustafson@advokatgruppensth.se

thomas_albinsson

Thomas Albinsson

Utbildning
Thomas Albinsson har avlagt jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1984 och genomförde tingstjänstgöring vid Hyresnämnden i Stockholm och Motala tingsrätt 1984-1986.

Juridisk erfarenhet
Thomas Albinsson blev advokat 1991. Han har vidare arbetat bl.a. vid Bankinspektionen och Juristhuset innan han knöts till Advokatgruppen 1994, där han inträdde som delägare 1999.

Inriktning
Brottmål och asylrätt.

E-post
thomas.albinsson@advokatgruppensth.se

staffan-bergqvist

Staffan Bergqvist

Utbildning
Staffan Bergqvist avlade jur. kand.-examen vid Uppsala universitet 1991.

Juridisk erfarenhet
Staffan har varit verksam vid Sala tingsrätt, Kronofogdemyndigheten och sedan 1994 i advokatverksamhet. 1997 blev han advokat och knöts till Advokatgruppen 2001, där han inträdde som delägare 2002. Staffan är ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Inriktning
Brottmål, främst ekobrottmål, samt tvistelösning.

E-post
staffan.bergqvist@advokatgruppensth.se

folke

Folke Natt och Dag

Utbildning
Folke Natt och Dag avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1986. Efter en inledande period i advokatverksamhet genomfördes tingstjänstgöring.

Juridisk erfarenhet
Folke blev advokat 1991 och knöts till Advokatgruppen 2004 där han blev delägare samma år.

Inriktning
Brottmål, fastighetsrätt och socialrätt.

E-post
folke.nattochdag@advokatgruppensth.se

per-larsson

Per Larsson

Utbildning
Per Larsson avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2002 och genomförde tingstjänstgöring vid Eskilstuna tingsrätt 2003-2005.

Juridisk erfarenhet
Per blev advokat 2009. Han arbetade vid Advokatfirman Vinge i Stockholm 2005-2009 innan han knöts till Advokatgruppen 2009.

Inriktning
Brottmål, socialrätt, asylrätt, allmän affärsjuridik, tvistemål och familjerätt.

E-post
per.larsson@advokatgruppensth.se

helena-backlund

Helena Backlund

Utbildning
Helena Backlund avlade jur. kand.-examen vid Uppsala universitet 2002 och genomförde tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt 2002-2004.

Juridisk erfarenhet
Helena blev advokat 2009. Hon arbetade vid Advokatfirman Vinge i Stockholm 2004-2010 innan hon knöts till Advokatgruppen 2011.

Inriktning
Brottmål, ekonomisk familjerätt inkl. uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, socialmål.

E-post
helena.backlund@advokatgruppensth.se

dariush-gol

Dariush Gol

Utbildning
Dariush Gol avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2011 och genomförde tingstjänstgöring vid Örebro tingsrätt 2012-2013.

Juridisk erfarenhet
Dariush blev advokat 2016. Han arbetade på Deloitte AB under 2011-2012 och vid Kilpatrick, Townsend & Stockton Advokatbyrå 2013-2014 innan han knöts till Advokatgruppen 2014.

Inriktning
Brottmål, migrationsrätt, socialrätt, allmän affärsjuridik och familjerätt.

E-post
dariush.gol@advokatgruppensth.se

annkarin-lann

Annkarin Lann

Administration & Ekonomi

E-post
annkarin.lann@advokatgruppensth.se

Johan Hedberg

Utbildning
Johan Hedberg avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2003.

Juridisk erfarenhet
Johan blev advokat 2009. Han arbetade vid Advokatfirman Hans Bredberg 2003-2009. Under åren 2009-2015 har han bedrivit egen verksamhet. Johan knöts till Advokatgruppen 2015.

Inriktning
Migrationsrätt och brottmål.

E-post
johan.hedberg@advokatgruppensth.se