Brottmål Stockholm - Advokatbyrån AB - Din kunniga brottmålsadvokat samt målsägandebiträde

Vi är specialiserade inom brottmål, vi företräder våra klienter
med en stor passion. Vi tillvaratar dina intressen i egenskap som klient.

"En försvarare ska visa klienten trohet och lojalitet"
- Advokoatbyrån AB

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Din försvarsadvokat står vid din sida under hela rättsprocessen


Advokatbyrån i Stockholm är en advokatbyrå med sitt kontor beläget i centrala Stockholm. Byrån har en särskild inrikting på brottmål samt ekobrott. Advokatfirman biträder små som medelstora företag samt privatpersoner. Advokatbyråns affärsidé är att tillhandahålla sin unika kompetens inom specifika rättsområden, för kreativ problemlösning. Det är viktigt att du "klickar" bra med din försvarare på så sätt kommer processen du tillsammans med advokaten kunna genomföras på ett enklare sätt.

Precis som när du väljer en privat försvarare kan du när du väljer din offentliga försvarare namnge advokaten själv. Du talar bara om för polisen vilken försvarsadvokat just du tycker är den bästa och mest lämpade advokaten att företräda dig i ditt ärende. Därefter ska domstolen bestämma huruvida du har rätten att företrädas av denne brottmålsadvokat i egenskap av offentlig försvarare. Ni finner vårt kontor centralt i Stockholm samt Uppsala.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Dina rättigheter till en offentlig försvarare avgörs av Stockholms domstolar


Alla har rätten att företrädas av en brottmålsadvokat. Är man misstänkt för någon typ av brott har man alltid rätt att kontakta, rådgöra med och låta sig företrädas av en advokat. Den här typen av advokat kallas för försvarsadvokat.

Brottmålsadvokatens jobb är att ta tillvara dina rättigheter och se till att du inte blir orättvist behandlad under hela brottmålsprocessen, från första polisförhör, under hela förundersökningen samt senare vid en eventuell domstolsförhandling. En försvarsadvokat är alltså med dig från början till slut.

Olika typerna av brottmålsadvokater i Stockholm
Även om du alltid har rätt att få rådgöra med en försvarsadvokat behöver det inte betyda att man har rätten att företrädas av en brottmålsadvokat. Detta anordnas samt ersätts inte alltid av den svenska staten. Däremot har du alltid rätt att företrädas av en privat försvarare som tillsätts och bekostas av dig personligen.

Skillnaden mellan en offentlig försvarare och en privat försvarare förutom att den offentlige försvararen ersätts av staten, är att en offentlig försvarare alltid får sitt uppdrag från våra svenska domstolar. Om ditt ärende i slutändan läggs ner i brist på bevisning och inte leder till en domstolsförhandling så startar ditt ärende i domstolen genom att en offentlig försvarare utses. Stockholm har fem olika enskilda tingsrätter vilka du kan läsa mer om här.

Om du beviljas rätten att företrädas av en offentlig försvarare så behöver det inte betyda att brottmålsadvokaten i fråga på något sätt skulle arbeta för eller ens vara anställd av staten. Den utsedda försvarsadvokaten, offentliga försvararen, brottmålsadvokaten eller privata brottmålsadvokaten, är alltid din advokat och kommer under hela brottmålsprocessen att företräda dina intressen och rättigheter i någon av Stockholms rättssalar.

När är det dags att begära en brottmålsadvokat?


Vid den tidpunkt du kallas till ett polisförhör eller om du redan skulle vara gripen eller anhållen i väntan på att ett polisförhör bör du så snabbt som möjligt tala om att du vill prata med en brottmålsadvokat innan du förhörs av polisen. Om du redan vet eller har en aning om vilken försvarsadvokat du tycker passar bäst för dig kan du redan då ange namnet på brottmålsadvokaten.

Ibland kan det ta tid innan offentlig försvarare utses efter det att du begärt en. Din begäran går alltså från dig till polisen, via åklagaren och därefter vidare till domstolen som beviljar en offentlig försvarare. Först då kan den offentlige försvararen närvara vid polisförhöret.

Kom alltid ihåg att du hela tiden har rätten att få prata med en av de försvarsadvokaterna du namngivit innan ett förhör. Du har även rätten att samtala med en försvarsadvokat innan denne hunnit bli utsedd som din offentliga försvarare. På din begäran kommer polisen att kontakta din brottmålsadvokat som initialt blir din privata försvarare. Skulle det vid ett senare tillfälle visa sig att du har rätt till en offentlig försvarare kommer (i de flesta fall) din redan utsedda privata försvarare att utses till din offentliga försvarare.

Det är många som undrar vilket advokat man ska välja i Stockholm. Ett enkelt samt rätt svar på den frågan finns inte utan faktumet är att det finns ett flertal försvars samt brottmålsadvokater man kan välja bland runt om i Storstockholm, så det handlar mer om att hitta just den advokat du känner att du kan samarbeta med dvs. den du klickar med. Att hitta en advokat i Stockholm är inte svårt, utan utmaningen ligger snarare att hitta en som du känner dig både trygg samt bekväm med.

Brottmål Stockholm - Advokatbyrån AB
Vi kan även agera även målsägandebiträde på ditt uppdrag

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för ett brott?

I så fall kan du ha rätt till stöd av ett målsägandebiträde, vilken är en jurist/advokat.

Ett målsägandebiträdes uppdrag är att stödja dig som brottsoffer, bevaka din rätt till skadestånd, hålla kontakt med polis och åklagare, säkerställa att allt viktigt kommer fram även i den delen som åklagaren hanterar och vid behov hjälpa till med skyddat boende.

En person som utsatts för ett brott brukar i rättsliga sammanhang kallas för målsägande eller brottsoffer.

En jurist/advokat som företräder en målsägande kallas i rättsliga sammanhang för målsägandebiträde.

Det är viktigt att så snart som möjligt under polisens utredning, som kallas förundersökning, få ett målsägandebiträde för att tillvarata dina rättigheter som målsägande på ett så effektivt sätt som möjligt.

Enklast är att kontakta polisen och begära att de för vidare ditt önskemål om att du vill ha ett målsägandebiträde till åklagaren som i sin tur begär detta vid den tingsrätt som är ansvarig för målet.

Du har alltid en ovillkorlig rätt att själv välja vem som skall representera dig som målsägandebiträde.

Om du som målsägande önskar att vi skall företräda dig som målsägandebiträde så kan vi ta hand om alla kontakter med myndigheterna och ordna detta.

JAG ÄR MISSTÄNKT FÖR TRAFIKBROTT, HAR JAG RÄTT TILL EN ADVOKAT?

Ja, i många trafikbrott men inte alla.

ERBJUDER NI KOSTNADSFRI RÅDGIVNING AV EN BROTTMÅLSADVOKAT?

Absolut, den första kontakten med oss är helt gratis. I de flesta fall betalar även staten advokatkostnanden.

ÅTAR NI ER UPPDRAG SOM FÖRSVARARE I ALLA BROTTMÅL?

Ja, vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare i alla typer av brottmål.

Läs gärna våra blogginlägg

Målsägandebiträdets olika roller §1

Sakskada Avser sakens värde, reparationskostnad eller värdeminskning. Man får ersättning för det beloppet som är lägst mellan att reparera och köpa nytt. Annan kostnad till följd av skadan kan ersättas. Om du har ett kvitto kvar på inköpet så är det bra men det är inte nödvändigt. Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet kan ersättas. Om…

Läs mer

Målsägandebiträdets olika roller §2

Personligt stöd Detta är en viktig del i uppdraget. Många har aldrig blivit utsatta för ett brott tidigare och att ha ett målsägandebiträde vid sin sida kan underlätta i en svår situation. Det kan röra sig om stödsamtal och att få löpande information om alla delar i processen. Ofta har man som brottsoffer ingen annan…

Läs mer

Advokatbyrån är en erfaren byrå i Stockholm specialiserade inom brottmål.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.