Skip to content

Brottmål Stockholm - Advokatgruppen i Stockholm AB

Vi är specialiserade inom brottmål, här finner du erfarna försvarsadvokater.

Våra advokater besitter en genuin kompetens inom brottmål

Brottmål Stockholm - Advokatgruppen i Stockholm AB


Advokatgruppen är en advokatbyrå med sitt kontor beläget i centrala Stockholm. Byrån har en särskild inrikting på brottmål samt ekobrott. Advokatfirman biträder små som medelstora företag samt privatpersoner. Advokatgruppens affärsidé är att tillhandahålla sin unika kompetens inom specifika rättsområden, för kreativ problemlösning. 

 

Dina rättigheter till en försvarsadvokat i Stockholm

Alla har rätten att företrädas av en brottmålsadvokat. Är man misstänkt för någon typ av brott har man alltid rätt att kontakta, rådgöra med och låta sig företrädas av en advokat. Den här typen av advokat kallas för försvarsadvokat.

Brottmålsadvokatens jobb är att ta tillvara dina rättigheter och se till att du inte blir orättvist behandlad under hela brottmålsprocessen, från första polisförhör, under hela förundersökningen samt senare vid en eventuell domstolsförhandling. En försvarsadvokat är alltså med dig från början till slut.  Ni finner vårt kontor centralt i Stockholm

 

Olika typerna av brottmålsadvokater i Stockholm

Även om du alltid har rätt att få rådgöra med en försvarsadvokat behöver det inte betyda att man har rätten att företrädas av en brottmålsadvokat. Detta anordnas samt ersätts inte alltid av den svenska staten. Däremot har du alltid rätt att företrädas av en privat försvarare som tillsätts och bekostas av dig personligen.

Skillnaden mellan en offentlig försvarare och en privat försvarare förutom att den offentlige försvararen ersätts av staten, är att en offentlig försvarare alltid får sitt uppdrag från våra svenska domstolar. Om ditt ärende i slutändan läggs ner i brist på bevisning och inte leder till en domstolsförhandling så startar ditt ärende i domstolen genom att en offentlig försvarare utses. Stockholm har fem olika enskilda tingsrätter vilka du kan läsa mer om här.

Om du beviljas rätten att företrädas av en offentlig försvarare så behöver det inte betyda att brottmålsadvokaten i fråga på något sätt skulle arbeta för eller ens vara anställd av staten. Den utsedda försvarsadvokaten, offentliga försvararen, brottmålsadvokaten eller privata brottmålsadvokaten, är alltid din advokat och kommer under hela brottmålsprocessen att företräda dina intressen och rättigheter i rätten.

Precis som när du väljer en privat försvarare kan du när du väljer din offentliga försvarare namnge advokaten själv. Du talar bara om för polisen vilken försvarsadvokat just du tycker är den bästa och mest lämpade advokaten att företräda dig i ditt ärende. Därefter ska domstolen bestämma huruvida du har rätten att företrädas av denne brottmålsadvokat i egenskap av offentlig försvarare.

 brottmål advokatgruppen

När är det dags att begära en brottmålsadvokat?

Vid den tidpunkt du kallas till ett polisförhör eller om du redan skulle vara gripen eller anhållen i väntan på att ett polisförhör bör du så snabbt som möjligt tala om att du vill prata med en brottmålsadvokat innan du förhörs av polisen. Om du redan vet eller har en aning om vilken försvarsadvokat du tycker passar bäst för dig kan du redan då ange namnet på brottmålsadvokaten.

Ibland kan det ta tid innan offentlig forsvarare utses efter det att du begärt en. Din begäran går alltså från dig till polisen, via åklagaren och därefter vidare till domstolen som beviljar en offentlig försvarare. Först då kan den offentlige försvararen närvara vid polisförhöret.

Kom alltid ihåg att du hela tiden har rätten att få prata med en av de försvarsadvokaterna du namngivit innan ett förhör. Du har även rätten att samtala med en försvarsadvokat innan denne hunnit bli utsedd som din offentliga försvarare. På din begäran kommer polisen att kontakta din brottmålsadvokat som initialt blir din privata försvarare. Skulle det vid ett senare tillfälle visa sig att du har rätt till en offentlig försvarare kommer (i de flesta fall) din redan utsedda privata försvarare att utses till din offentliga försvarare.

Brottmål Stockholm - Advokatgruppen i Stockholm AB

Advokatgruppen är en erfaren advokatbyrå i Stockholm med spetskompetenser inom brottmål.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Kom förbi vårt kontor i centrala Stockholm. Vi har ett flertal skickliga brottmålsadvokater