Brottmålsadvokat i Stockholm - Advokatbyrån

Möjligheten att företrädas av en brottmålsadvokat alternativt offentlig försvarare har du enligt lag rätt till.

"En försvarare ska visa klienten trohet och lojalitet"
- Advokoatbyrån AB

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Försvarsadvokater i Stockholm som står vid din sida hela vägen

Att företrädas av en offentlig försvarare är lagstadgat. Skulle du bli anhållen eller häktad kommer en brottmålsadvokat att förordnas för dig, om det är något du begärt. Även om du inte skulle vara anhållen eller häktad har du fortfarande rätt till en försvarsadvokat, om du är misstänkt för ett brott som ger som lägst sex månaders fängelse. Oavsett om du begärt en brottmålsadvokat eller inte, kommer en offentlig försvarare att ersättas av staten i följande situationer;

Det föreligger några särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad målet i fråga rör sig om. Med hänsyn till brottet som föreligger kan domstolen anse att du som misstänkt är i behov av en försvarare.

Om du beviljas av rätten att bistås av en offentlig försvarare är det som ovan nämnts staten som ersätter brottmålsadvokaten. Beroende på vad du har för årsinkomst kan fallet dock vara så att du får återbetala en del av kostnaden för din offentliga försvarare om du i slutändan skulle dömas för det brott du varit misstänkt för. Hur stor del du ska återbetala av den offentlige försvararens kostnader beror på hur stor inkomst du har.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.