Målsägandebiträdets olika roller §1

Sakskada Avser sakens värde, reparationskostnad eller värdeminskning. Man får ersättning för det beloppet som är lägst mellan att reparera och köpa nytt. Annan kostnad till följd av skadan kan ersättas. Om du har ett kvitto kvar på inköpet så är det bra men det är inte nödvändigt. Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet kan ersättas. Om…

Läs mer

Målsägandebiträdets olika roller §2

Personligt stöd Detta är en viktig del i uppdraget. Många har aldrig blivit utsatta för ett brott tidigare och att ha ett målsägandebiträde vid sin sida kan underlätta i en svår situation. Det kan röra sig om stödsamtal och att få löpande information om alla delar i processen. Ofta har man som brottsoffer ingen annan…

Läs mer