Målsägandebiträdets olika roller §2

Personligt stöd

Detta är en viktig del i uppdraget. Många har aldrig blivit utsatta för ett brott tidigare och att ha ett målsägandebiträde vid sin sida kan underlätta i en svår situation. Det kan röra sig om stödsamtal och att få löpande information om alla delar i processen. Ofta har man som brottsoffer ingen annan som fullt ut kan förstå situationen än just sitt målsägandebiträde.

Personskada

Du har som brottsoffer rätt till ekonomisk ersättning i de flesta fall. Om den som utsatt dig för brottet inte har några pengar att betala med så kan du ändå i många fall få ersättning genom staten, kallat brottsskadeersättning.

Du kan som brottsoffer få ersättning för en rad olika saker såsom personlig skada, sakskada och kränkning.

Fysiskt lidande är typiskt sett vård både på sjukhus och utanför sjukhus. Psykiskt lidande är t.e.x oro och begränsningar i sitt liv efter brottet.

”Lyte” är typiskt sett ärr och ”Men” andra bestående effekter.

Inkomstförlust som är mellanskillnaden mellan din lön och ersättning från försäkringskassan etc. Även hushållsarbete i hemmet räknas in som ett inkomstvärde samt intrång i näringsverksamhet.

Personskada kan ersättas om brottet mot dig skett uppsåtligt, d.v.s. med vilja, men även vid oaktsamhet.

Biträda åtalet

Genom att biträda åklagarens åtal skapas gemenskap mellan målsäganden, alltså den som utsatts för ett brott, och åklagaren. Målsäganden får då liknande befogenheter som åklagaren i processen att justera gärningsbeskrivningen, lägga fram annan utredning i målet och yrka ansvar för annan gärning, samt annan påföljd i förhållande till åklagaren. Detta arbete utförs i praktiken åt målsäganden av målsägandebiträdet, därav namnet, målsägandebiträdet biträder, hjälper, målsäganden.

Lämna en kommentar